Goede afspraken maken goede vrienden.

Iedereen die een behandeling boekt bij de Bièvre Recovery Therapy (#dBRT), verklaart zich automatisch akkoord met onze huisregels, hieronder beschreven:

 1. Bij #dBRT wordt enkel op afspraak gewerkt. Zonder afspraak kan de klant geen aanspraak maken op een behandeling.

 2. Er is geheimhoudingsplicht over alles wat besproken wordt tussen de klant en de therapeute.

 3. Betalingen gebeuren voor of na de behandeling, dit kan contant of per overschrijving. Een factuur behoort ook tot de mogelijkheden.

 4. #dBRT heeft het recht om mensen te weigeren om welke reden dan ook.

 5. De klant heeft het recht om een afspraak te annuleren voor zover deze minstens 24 uren voor afgesproken datum/uur wordt meegedeeld. De klant kan dan onmiddellijk een andere datum  voor de behandeling vastleggen. Er worden geen gelden teruggestort. Eventueel op voorhand betaalde bedragen, zullen worden verrekend op de volgende behandeling. Indien de klant minder dan 24u voor de afgesproken datum annuleert, wordt 50% van het bedrag van de gereserveerde behandeling aangerekend.

 6. Komt de klant niet opdagen zonder te verwittigen of annuleert de klant minder dan 1 uur van de geplande afspraak,  dan zal de klant  het volledige bedrag van de behandeling verschuldigd zijn en hiervoor een factuur ontvangen.

 7. Een gemaakte afspraak voor een behandeling wordt steeds als definitief beschouwd ongeacht op welke manier deze reservatie gemaakt werd: ter plaatse, telefonisch of via e-mail. Er wordt niet gewerkt met opties in de agenda.

 8. Komt de klant te laat op de afspraak, om welke reden dan ook, dan zal #dBRT een aangepaste behandeling uitvoeren gebaseerd op de resterende tijd van de afspraak. De duurtijd van de behandeling zal niet verlengd worden. Het bedrag van de originele behandeling zal aangerekend worden.

 9. #dBRT behoudt zich het recht voor om de afspraak van de klant eenzijdig te annuleren, maximum 24u op voorhand zonder dat de klant recht heeft op enige vergoeding.

 10. Indien de klant gebruikt wenst te maken van een cadeaubon, dient de klant dit mee te delen tijdens het  maken van uw afspraak en de bon steeds mee te brengen op het moment van de behandeling. Indien de klant de cadeaubon vergeet, wordt de behandeling cash of per overschrijving betaald en kan de bon voor een volgende behandeling gebruikt worden
 11. De klant moet steeds de vervaldatum van de cadeaubon respecteren. Cadeaubonnen kunnen éénmalig verlengd worden met maximum 1 maand. Dit moet doorgegeven worden vóór de vervaldatum van de cadeaubon. Na vervaldatum kan een cadeaubon niet meer verlengd worden.

 12. #dBRT kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies van cadeaubonnen.

 13. Cadeaubonnen kunnen nooit ingeruild worden tegen speciën.

 14. Cadeaubonnen die reeds vervallen zijn en niet tijdig verlengd werden behouden 50 % van hun waarde gedurende 1 maand na hun vervaldatum. Cadeaubonnen die langer dan 1 maand vervallen zijn verliezen hun waarde en worden niet meer aanvaard.

 15. Annulaties zijn enkel geldig per telefoongesprek/voicemail bericht of per mail EN als ze beantwoord/bevestigd zijn door #dBRT. Instagram, Messenger, Facebook, andere sociale media kanalen, … zijn geen geldige communicatie middelen.

 16. Wanneer de klant een afspraak annuleert, dient de klant er rekening mee te houden dat hij/zij enkele weken zal moeten wachten voor een nieuwe afspraak, afhankelijk van de agenda van #dBRT. Er wordt ook gewerkt met een wachtlijst, indien gewenst kan de klant zich daar altijd op inschrijven.

 17. Wanneer de klant verstek laat voor zijn of haar behandeling moet de klant onmiddellijk 100 % van de door hem/haar geplande behandeling overmaken op ons rekeningnummer. Als #dBRT binnen de 7 dagen deze betaling niet heeft ontvangen, dan zal #dBRT genoodzaakt zijn om een extern incassobureau in te schakelen waarbij alle bijkomende kosten ten laste zijn van de klant. De bijkomende interesten à rato 8 % per jaar, alsook een forfaitair schadebeding van 10 %, met een minimum van 75 euro zullen aan de klant worden aangerekend.

 18. Het gebruik van een GSM/Tablet/… is niet toegestaan tijdens de behandeling.

 19. Het is de klant verboden om drank of eten te verbruiken in de infraroodcabine.

 20. Na het gebruik van de infraroodcabine is het nemen van een douche verplicht.

 21. Het is niet toegestaan producten toe te voegen aan de verdamper in de infraroodcabine.

 22. Huisdieren worden niet toegelaten.

 23. Het complex is volledig rookvrij.

 24. #dBRT kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade, verlies van goederen of foutief gebruik van het complex en faciliteiten. #dBRT zal dus nooit in gebreke gesteld kunnen worden. De klant kan dan ook geen aanspraak maken op enige  schadevergoeding van welke aard dan ook

 25. Wanneer schade aangebracht wordt aan de ruimte van #dBRT, is de klant verplicht de herstelling van deze schade te vergoeden en, wanneer de ruimte gesloten moet worden om deze herstellingen uit te voeren, moet de klant een schadevergoeding van 300 euro per dag betalen.

 26. Instellingen van de apparatuur worden door de klant niet gewijzigd.

 27. #dBRT hanteert voor iedereen dezelfde regels, zodat er geen rekening kan worden gehouden met persoonlijke of privéredenen.

 28. Het contacteren van #dBRT kan 24/7. Een antwoord op het contactbericht kan verwacht worden binnen de openingsuren van #dBRT. Deze zijn van maandg tot vrijdag tussen 10u en 19u.

 29. #dBRT kan gecontacteerd worden via mail of via telefoon. Sociale media kanalen zoals Facebook, Instagram, Linkedin, … zijn geen geldig communicatiemiddel en daar zal ook niet gereageerd worden.

 30. Afspraken kunnen gemaakt worden via de online bookings applicatie, per telefonisch contact of ter plaatse bij #dBRT.

 31. Op al onze rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen tussen #dBRT en onze klanten is de rechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt toegewezen.

 

Wij danken u om onze regels in acht te nemen en hopen u snel terug te zien bij dBRT. Mocht u nog vragen hebben, stel ze dan gerust. U kunt in elk geval rekenen op een warm onthaal. Wij beantwoorden graag alle vragen over het aanbod!

[vc_row bg_type=”image” parallax_style=”vcpb-default” bg_image_new=”id^1143|url^http://www.debievre.be/wp-content/uploads/2019/11/solo_flamingo.png|caption^null|alt^null|title^solo_flamingo|description^null” bg_image_repeat=”no-repeat” bg_image_size=”contain”][vc_column][vc_column_text]

 Goede afspraken maken goede vrienden.

Iedereen die een behandeling boekt bij de Bièvre Recovery Therapy (#dBRT), verklaart zich automatisch akkoord met onze huisregels, hieronder beschreven:

1. Bij #dBRT wordt enkel op afspraak gewerkt. Zonder afspraak kan de klant geen aanspraak maken op een behandeling.

2. Er is geheimhoudingsplicht over alles wat besproken wordt tussen de klant en de therapeute.

3. Betalingen gebeuren voor of na de behandeling, dit kan contant of per overschrijving.

4. #dBRT heeft het recht om mensen te weigeren om welke reden dan ook.

5. De klant heeft het recht om een afspraak te annuleren voor zover deze minstens 24 uren voor afgesproken datum/uur wordt meegedeeld. De klant kan dan onmiddellijk een andere datum  voor de behandeling vastleggen. Er worden geen gelden teruggestort. Eventueel op voorhand betaalde bedragen, zullen worden verrekend op de volgende behandeling. Indien de klant minder dan 24u voor de afgesproken datum annuleert, wordt 50% van het bedrag van de gereserveerde behandeling aangerekend.

6. Komt de klant niet opdagen zonder te verwittigen of annuleert de klant minder dan 1 uur van de geplande afspraak,  dan zal de klant  het volledige bedrag van de behandeling verschuldigd zijn en hiervoor een factuur ontvangen.

7. Een gemaakte afspraak voor een behandeling wordt steeds als definitief beschouwd ongeacht op welke manier deze reservatie gemaakt werd: ter plaatse, telefonisch of via e-mail. Er wordt niet gewerkt met opties in de agenda.

8. Komt de klant te laat op de afspraak, om welke reden dan ook, dan zal #dBRT een aangepaste behandeling uitvoeren gebaseerd op de resterende tijd van de afspraak. De duurtijd van de behandeling zal niet verlengd worden. Het bedrag van de originele behandeling zal aangerekend worden.

9. #dBRT behoudt zich het recht voor om de afspraak van de klant eenzijdig te annuleren, maximum 24u op voorhand zonder dat de klant recht heeft op enige vergoeding

 10. Indien de klant gebruikt wenst te maken van een cadeaubon, dient de klant dit mee te delen tijdens het  maken van uw afspraak en de bon steeds mee te brengen op het moment van de behandeling. Indien de klant de cadeaubon vergeet, wordt de behandeling cash of per overschrijving betaald en kan de bon voor een volgende behandeling gebruikt worden.

11. De klant moet steeds de vervaldatum van de cadeaubon respecteren. Cadeaubonnen kunnen éénmalig verlengd worden met maximum 1 maand. Dit moet doorgegeven worden vóór de vervaldatum van de cadeaubon. Na vervaldatum kan een cadeaubon niet meer verlengd worden.

12.  #dBRT kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor verlies van cadeaubonnen.

13. Cadeaubonnen kunnen nooit ingeruild worden tegen speciën.

14.  Cadeaubonnen die reeds vervallen zijn en niet tijdig verlengd werden behouden 50 % van hun waarde gedurende 1 maand na hun vervaldatum. Cadeaubonnen die langer dan 1 maand vervallen zijn verliezen hun waarde en worden niet meer aanvaard.

15.  Annulaties zijn enkel geldig per telefoongesprek/voicemail bericht of per mail EN als ze beantwoord/bevestigd zijn door #dBRT. Instagram, Messenger, Facebook, andere sociale media kanalen, … zijn geen geldige communicatie middelen.

16.  Wanneer de klant een afspraak annuleert, dient de klant er rekening mee te houden dat hij/zij enkele weken zal moeten wachten voor een nieuwe afspraak, afhankelijk van de agenda van #dBRT. Er wordt ook gewerkt met een wachtlijst, indien gewenst kan de klant zich daar altijd op inschrijven.

17. Wanneer de klant verstek laat voor zijn of haar behandeling moet de klant onmiddellijk 100 % van de door hem/haar geplande behandeling overmaken op ons rekeningnummer. Als #dBRT binnen de 7 dagen deze betaling niet heeft ontvangen, dan zal #dBRT genoodzaakt zijn om een extern incassobureau in te schakelen waarbij alle bijkomende kosten ten laste zijn van de klant. De bijkomende interesten à rato 8 % per jaar, alsook een forfaitair schadebeding van 10 %, met een minimum van 75 euro zullen aan de klant worden aangerekend.

18.  Het gebruik van een GSM/Tablet/… is niet toegestaan tijdens de behandeling.

19. Het is de klant verboden om drank of eten te verbruiken in de infraroodcabine.

20. Na het gebruik van de infraroodcabine is het nemen van een douche verplicht.

21. Het is niet toegestaan producten toe te voegen aan de verdamper in de infraroodcabine.

22. Huisdieren worden niet toegelaten.

23. Het complex is volledig rookvrij.

24. #dBRT kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade, verlies van goederen of foutief gebruik van het complex en faciliteiten. #dBRT zal dus nooit in gebreke gesteld kunnen worden. De klant kan dan ook geen aanspraak maken op enige  schadevergoeding van welke aard dan ook

25. Wanneer schade aangebracht wordt aan de ruimte van #dBRT, is de klant verplicht de herstelling van deze schade te vergoeden en, wanneer de ruimte gesloten moet worden om deze herstellingen uit te voeren, moet de klant een schadevergoeding van 300 euro per dag betalen.

26. Instellingen van de apparatuur worden door de klant niet gewijzigd.

27. #dBRT hanteert voor iedereen dezelfde regels, zodat er geen rekening kan worden gehouden met persoonlijke of privéredenen.

28. Het contacteren van #dBRT kan 24/7. Een antwoord op het contactbericht kan verwacht worden binnen de openingsuren van #dBRT. Deze zijn van maandg tot vrijdag tussen 10u en 19u.

29. #dBRT kan gecontacteerd worden via mail of via telefoon. Sociale media kanalen zoals Facebook, Instagram, Linkedin, … zijn geen geldig communicatiemiddel en daar zal ook niet gereageerd worden.

30. Afspraken kunnen gemaakt worden via de online bookings applicatie, per telefonisch contact of ter plaatse bij #dBRT.

31. Op al onze rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen tussen #dBRT en onze klanten is de rechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt toegewezen.

Wij danken u om onze regels in acht te nemen en hopen u snel terug te zien bij dBRT. Mocht u nog vragen hebben, stel ze dan gerust. U kunt in elk geval rekenen op een warm onthaal. Wij beantwoorden graag alle vragen over het aanbod!

 


 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]